Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2012

florence
0244 04e3
Reposted byconfundokingoslawgoldenchocolatedziubekcukiereczekemilyiSheeebalonnatioszka
florence
0237 c6f4
Reposted byabsurdalna absurdalna
florence
0209 4374
Reposted bySydoniagoldenchocolate
florence
0025 76e1
Reposted byheniuconfundodominicbuttersonnomnommindfuckedtheshowPannaPandaSoSweetbigevilgrin00theylikeitslowprzewidywalne
florence
9997 3888
Reposted fromplotkara plotkara

February 05 2012

florence
5522 a6ac
Reposted bymoniusiexxyardbirdsuite
florence
5500 e9e3
Reposted bymoja-pomidorowaMoonTidewarkocz

December 15 2011

florence
Ludzie naprawdę od nas odchodzą dopiero, kiedy przestajemy o nich myśleć.
— Ja
Reposted fromAalek Aalek
florence
3671 4a6c
Reposted fromchatka chatka viamilensja milensja
florence
5544 41f5
Reposted frominmyveins inmyveins viaarrives arrives
florence
Reposted fromLadyGoga LadyGoga
florence
Za mało drzwi do trzaskania
Za mało luster do rozbicia
Za mało słów do powiedzenia
Za mało miłości do takiego życia
— AlekPe
Reposted fromAalek Aalek
florence
florence
9259 1afc
90
florence
florence
5315 1f2f

December 10 2011

florence
3744 c065
"ledwo poczułam muśnięcie Twoich ust."
Reposted fromtoolong toolong
florence
3864 9531
Reposted fromconvoitise convoitise
florence
3871 f8da
Reposted fromconvoitise convoitise

December 07 2011

florence
Play fullscreen
I znów mój duch połyka lęk
Jak martwy człowiek wchłaniam śmierć
Nie widzę nic, nie słyszę nic
Tracę puls i ciało swe
Reposted fromSecrecy Secrecy viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl